همینک بخرید

محصولات ویژه این هفته

حراج!
385,000 تومان 308,000 تومان
حراج!
385,000 تومان 308,000 تومان
حراج!
385,000 تومان 308,000 تومان

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

سلیبریتی های کار افرین ایران ، شب گذشته گل کاشتن این نمایندگان کارآفرینی در ایران و کارافرینان برتر ایران شب گذشته در برنامه پایش گفتن ازما تولید کنندگان که کیفیت را جزوه وظایف خود بدانیم. گفتن از مردمی که ، اگر بدانند محصول ایرانی کیفیت داشته باشد او را حمایت میکنند. 
گفتن از تشکلهای مردم نهاد چطور باید بدنبال مطالبات مردم از مسولان باشند. گفتن سربازان خط مقدم اقتصاد چطور میجنگند. گفتن که تولید با کیفیت نه بی کیفیت تا کجا به خارج از مرزها کشورصادر شده.
 گفتن که متاسفانه مسولان بجای حمایت ...... گفتن چطور سیل نقدینگی بجای هدایت به سمت تولید به کجا میرود گفتن که بجای صف برای خرید کالای بی کیفیت آن را باید تحریم کنیم .
گفتن که در وضعیت تحریم این تولیدکنندگان با ایجاد هر برند درِ چاه نفتی را خواهند بست .
گفتن از دلار و گوشت و.... گفتن از بانکهای .
 گفتن تحریم هیچ ربطی به اقتصاد ندارد. اقتصاد یک فرمول است.
گفتن اقتصاد علم است . گفتن اقتصاد اعداد و ارقام است.
گفتن چطور سربازان تولید واردات را قطع کردن. 
گفتن و گفتن ... خلاصه گل گفتن ... #پایش #اقتصاد#اقتصادی #برنامه_پایش #کمربند_چرم_صنعتی #کمربند #تولید #تولید_ملی #کالای_ایرانی
سلیبریتی های کار افرین ایران ، شب گذشته گل کاشتن این نمایندگان کارآفرینی در ایران و کارافرینان برتر ایران شب گذشته در برنامه پایش گفتن ازما تولید کنندگان که کیفیت را جزوه وظایف خود بدانیم. گفتن از مردمی که ، اگر بدانند محصول ایرانی کیفیت داشته باشد او را حمایت میکنند. گفتن از تشکلهای مردم نهاد چطور باید بدنبال مطالبات مردم از مسولان باشند. گفتن سربازان خط مقدم اقتصاد چطور میجنگند. گفتن که تولید با کیفیت نه بی کیفیت تا کجا به خارج از مرزها کشورصادر شده. گفتن که متاسفانه مسولان بجای حمایت ...... گفتن چطور سیل نقدینگی بجای هدایت به سمت تولید به کجا میرود گفتن که بجای صف برای خرید کالای بی کیفیت آن را باید تحریم کنیم . گفتن که در وضعیت تحریم این تولیدکنندگان با ایجاد هر برند درِ چاه نفتی را خواهند بست . گفتن از دلار و گوشت و.... گفتن از بانکهای . گفتن تحریم هیچ ربطی به اقتصاد ندارد. اقتصاد یک فرمول است. گفتن اقتصاد علم است . گفتن اقتصاد اعداد و ارقام است. گفتن چطور سربازان تولید واردات را قطع کردن. گفتن و گفتن ... خلاصه گل گفتن ... #پایش #اقتصاد#اقتصادی #برنامه_پایش #کمربند_چرم_صنعتی #کمربند #تولید #تولید_ملی #کالای_ایرانی