شرایط گارانتی محصولات

شرایط گارانتی محصولات نوین چرم:

– کلیه محصولات نوین چرم از مواد اولیه مرغوب توسط کارشناسان و متخصصان و با دقت نظر کامل و تضمین کیفیت تولید می شود.

– محصولات مدی بلت محصولات چرم طبیعی دارای گارانتی به شرح زیر است:

گارانتی کمربند شامل دوبخش است. چرم آن یک سال و یراق آلات مربوطه به مدت شش ماه از تاریخ صدور فاکتور

– گارانتی کمربند  فقط با نحوه استفاده اصولی از محصول (به تشخیص کارشناس مدی بلت)، معتبر می باشد.

 

– کلیه کالاهای فروخته شده تا ۲ هفته از زمان خرید کالا قابلیت تعویض با شروط زیر را داراست:

۱. عدم استفاده به تشخیص کارشناسان فروش مدی بلت

۲. در صورت سایز نبودن اندازه کمربند با ارائه رسید ارسالی محصول و صرفا در فروشگاه آنلاین مدی بلت قابل تعویض است

۳. تعویض فقط با کالاهایی با همان حدود قیمت مقدور است.

۴. تعویض کالا در زمان های حراج با غیر حراج و بالعکس مقدور نیست